Què és LIFE

El programa LIFE és l’instrument de finançament de la Unió Europea (UE) per al medi ambient i l’acció pel clima. El seu objectiu és contribuir a l’aplicació, l’actualització i el desenvolupament de la política i la legislació ambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament dels projectes amb valor afegit.

LIFE va començar l’any 1992 i, des de llavors, s’han dut a terme quatre fases completes del programa (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE +: 2007-2013). Durant aquests anys, LIFE ha cofinançat al voltant de 4.000 projectes relacionats amb la protecció del medi ambient a tota la UE, invertint-hi més de 3.000 milions euros.

En el marc de suport a noves solucions per fer front als problemes ambientals, LIFE finança el projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT durant el període 2016-2020.

Unió Europea: https://europa.eu/

Comissió Europea: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Programa LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/