FASE 1

Preparació

Creació dels comitès d’experts i els grups d’interès

Amb la finalitat d’establir nous models de gestió en l’ús dels recursos, es crearà un comitè d’experts externs d’almenys cinc membres i un comitè de grups d’interès d’entre deu i quinze membres.