Verificació de les estacions meteorològiques per part de VITEC

En el projecte Life Priorat+Montsant es verifica periòdicament que les estacions meteorològiques estiguin funcionant correctament, això es fa a través del Centre Tecnològic del Vi (VITEC). Per evitar possibles fallades de components, es realitzen tasques de manteniment in situ a cada estació instal·lada. D’aquesta manera, es verifica el bon funcionament de cada un dels seus sensors i a més es comprova que emmagatzemi i transmeti de forma òptima totes les dades meteorològiques perquè puguin ser consultats via web per tots els interessats.

Deixa un comentari