Life Priorat+Montsant

Els últims trenta anys, la comarca catalana del Priorat s’ha convertit en un model d’èxit internacional en la producció de vins d’alta qualitat, gràcies a l’acurada elaboració dels seus vins i a l’aprofitament del seu patrimoni vitícola, natural i cultural.

Amb tot, el sector vitivinícola de la comarca, format per 170 cellers pertanyents a les denominacions d’origen DOQ Priorat i DO Montsant, s’enfronta amb diferents reptes relacionats amb la sostenibilitat del conreu i l’elaboració dels vins, així com amb la conservació d’un entorn natural únic i la reducció de l’impacte ambiental en la quantitat i la qualitat del vi produït. I això, a més, en un context de competència internacional creixent i d’un mercat cada vegada més exigent i ambientalment responsable.

Per solucionar aquests reptes, neix el projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT, finançat per la Comissió Europea, amb l’objectiu principal de desenvolupar i demostrar un model de producció vitivinícola sostenible a gran escala a la comarca del Priorat, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de metodologies per a l’ús eficient dels recursos naturals en tota la cadena de valor, que posteriorment es pugui reproduir en altres regions vitivinícoles de la Unió Europea.

A més, gràcies a aquest projecte es podrà aconseguir:

  • Demostrar a viticultors i enòlegs els beneficis de l’aplicació de tècniques de producció sostenible per optimitzar els recursos.
  • Sensibilitzar els consumidores sobre la importància de la petjada mediambiental del vi.
  • Proporcionar les eines adequades als viticultors i els enòlegs per aplicar nous models de negoci cap a una producció de vi sostenible.
  • Demostrar els beneficis de combinar la conservació del paisatge i la reducció de l’impacte de la petjada mediambiental global del vi per fomentar el turisme sostenible.
  • Transferir els resultats i les lliçons apreses a altres regions vitivinícoles europees.

 

Durada del projecte LIFE Priorat+Montsant
1 juliol 2017 - 30 juny 2020


 

Pressupost:
1.529.153 €


 

Contribució financera de la UE:
59,96% sota el número de contracte LIFE15 ENV / ES / 000399