Informació meteorològica

Per accedir a la informació meteorològica de Priorat i Montsant, feu clic a l'enllaç i introduïu el següents noms d'usuari i contrasenya:

Usuari: LIFE
Contrasenya: priorat+montsant
 
Si teniu dubtes sobre com funciona la plataforma de dades climàtiques, podeu visitar la Guia Agviewer.